1 ประเภทงานการประเมินของบริษัทฯ

               1.1 งานบริการให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกประเภท

                    บริษัทฯ  มีพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและประสบการณ์ในการสำรวจและ
                    ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ สำหรับธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ
                    รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ  ได้แก่งาน
                    งานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป (Real Property)
                    งานประเมินมูลค่าเครื่องจักรและสังหาริมทรัพย์อื่นๆ (Machinery, Equipment & Movable Assets)
                    งานประเมินมูลค่าที่ดิน (Land Valuation)
                    งานประเมินมูลค่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Complete & Industrial Plant)
                    งานประเมินมูลค่าความนิยม, Brand Name และ Intangible Assets    
                    งานบริการประเมินสิทธิการเช่า  (Leasehold.)
                    งานประเมินมูลค่าทรัพย์ทางปัญญาฯลฯ

                1.2  บริการข้อมูลและการจัดทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (Property  Research)

                1.3  บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารประเภทต่าง ๆ

                       โดยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในสากล

                1.4  บริการสอบเขตรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

                        บริษัทชาเตอร์ฯได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานรังวัดเอกชนโดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

                1.5 บริการที่ปรึกษาบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

                        (Property Management, & Construction Management)

                1.6  บริการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมซื้อ – ขายโอนกรรมสิทธิ์

                1.7  บริการจัดอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2 รายชื่อผู้ใช้บริการสำรวจ, ประเมินราคาทรัพย์สินและบริการข้อมูลและการจัดทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

          ธนาคาร

                     ธนาคารออมสิน
                     ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                     ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)       ธนาคาร CIMB จำกัด (มหาชน)
                     ธนาคารกรุงไทยจำกัด     (มหาชน)      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน)
                     ธนาคารกรุงเทพจำกัด     (มหาชน)      ธนาคารทหารไทยจำกัด  (มหาชน)
                     ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)

          B.I.S. (Bank for International Settlement)
                    ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)     ธนาคารกสิกรไทย จำกัด+(มหาชน)
          สถาบันการเงิน
                   บริษัทนครหลวงโชวาลิสซิ่งจำกัด
         หน่วยงานบริหารหนี้ของรัฐ
                   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  (บสท.)     บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
                   บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทายจำกัด       บริษัทเงินทุนเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน)
                   บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด      กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง
         หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
                   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย       การรถไฟแห่งประเทศไทย
                   โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
         สหกรณ์
                   สหกรณ์ออมทรัพย์จตุจักรจำกัด
                   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

        บริษัท/นิติบุคคล
                   1. เอสซีแอสเสทกรุ๊ป (กลุ่มบริษัทชินวัตร)               13.  บริษัทเอเชียฟิล่าจำกัด
                   2. บริษัทสยามสหบริการจำกัด (มหาชน)                 14.  บริษัทเอเชียเทคกรุ๊ปจำกัด
                   3.  บริษัทล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์จำกัด               15.  บริษัทการ์เด้นท์คลิฟจำกัด
                   4.  บริษัทเจมอเตอร์จำกัด                                      16.  บริษัทพฤกษาวิลเลจจำกัด
                   5.  กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป                                    17.  บริษัทพี.เอส. แปซิฟิคจำกัด
                   6.  บริษัทออมนิเกรซ (ประเทศไทย) จำกัด               18.  บริษัทบุรีรัมย์ธนาก่อสร้างจำกัด
                   7.  บริษัทไดอาน่าดีพาร์ทเม้นท์จำกัด                      19.  บริษัทโชคพนาจำกัด
                   8.  บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัด (มหาชน)      20.  บริษัทปราจีนโพลีบรรจุภัณฑ์จำกัด
                   9.  บริษัทเจเพรสโฮลดิ้งจำกัด                                21.  บริษัทเอสเอเคสุราษฎร์ฟ้าขาวจำกัด
                 10.  บริษัทกฤษดาอุตสาหกรรมไม้จำกัด                     22.  บริษัทลัคกี้การ์เม้นท์แฟคตอรี่จำกัด
                 11.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งวัฒนาร้อยเอ็ด                      23.  บริษัทเกียรตินำโชคโลหะกิจจำกัด
                 12.  บริษัทเรือนเดิมพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

        โรงแรม
                 1.    โรงแรมเรจีน่า                        4.   โรงแรมเจดการ์เด้น                      7.   โรงแรมทิพย์โฮเต็ล
                 2.    โรงแรมศิริดาเพลซ                5.    โรงแรมใบหยกสกาย                    8.   โรงแรมรอยัลไดมอนโฮเต็ล
                 3.    โรงแรมเอสซีพาร์ค                6.    โรงแรมวโรรสแกรนด์พาเลซ
        โรงพยาบาล
                 1.   โรงพยาบาลกรุงสยาม             5.    โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์                             
                 2.   โรงพยาบาลเซนต์คาลอส        6.    โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
                 3.    โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ         7.    โรงพยาบาลธนบุรี
                 4.    โรงพยาบาลบางนา                                   

         ห้างสรรพสินค้า
                1.  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาชิดลม         2.  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาบางนา
                3.  ห้างสรรพสินค้าพีเพิลพลาซ่า

         โครงการบ้านจัดสรร

                โครงการลุมพินีเซ็นเตอร์                                โครงการ LTF ม.อู่ทองเพลส 3
                โครงการบ้านลลิลกรีนวิลล์                             โครงการเสนาแกรนด์โฮมรังสิต
                โครงการชนชอบ – ธันธวัช                                โครงการบ้านปิยรมย์
                โครงการอยู่เจริญรังสิตคลอง 4                           โครงการบ้านพฤกษา 11
                โครงการบ้านสวนทำเนียบ (ลาดพร้าว 69)       โครงการบ้านปิยะพัฒนาโครงการ 13
                โครงการเมฆฟ้าวิลล์ 3                                      โครงการม.วิเศษสุขนคร 17
                โครงการภัทรนิเวศน์                                          โครงการบ้านพฤกษา 9
                โครงการอยู่เจริญ 3 (รังสิต – คลอง 2)            โครงเฟื่องฟ้าวิลล่าโครงการ 11
                โครงการบ้านธัญญาพร เฟส 2                        โครงการเกษตรเรสซิเด้นท์
                โครงการบ้านลลิลศรีนครินทร์ – เทพารักษ์          โครงการเกษตรทวัน
                โครงการมนวดีพาร์ค                                         โครงการบ้านพฤกษา 10 (ไทรน้อย)
                โครงการบ้านทองนิมิตรใหม่                               โครงการวรารักษ์รังสิตคลอง 3
                โครงการบ้านอู่ทองเพลส 3                                โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์
                ฯลฯ

 

 
2011 Copyright ©  by charter.co.th All Rights Reserved
บริษัทชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1271,1273 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400