งานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 บริษัทฯ ให้บริการแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน กองทุน นักลงทุน เจ้าของทรัพย์สิน หน่วยงานราชการ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่ให้บริการ ดังนี้

ขอบเขตงานบริการ

 1. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินต่างๆ
 2. ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 3. ประเมินราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าทั่วไป
 4. บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านประเมินค่าทรัพย์สิน

ประเภทของทรัพย์สินที่ให้บริการ

 1. โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Plant, Machine and Equipment)
 2. ยานพาหนะและขนส่ง เช่น เรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ำมัน เรือท่องเที่ยว รถยนต์ รถบรรทุก
 3. เครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรกรรมและก่อสร้าง เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง เช่น
  เหมืองแร่ และโรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น
 4. ที่อยู่อาศัยรายย่อยทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์
 5. อาคารสูงสำหรับพักอาศัย เช่น คอนโดมิเนียม อาพาร์ทเม้นท์ และหอพัก
 6. โครงการจัดสรรที่ดิน และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 7. อาคารสำนักงาน
 8. ทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง เช่น สนามกอล์ฟ โรงแรม โรงพยาบาล และศูนย์การค้า
 9. โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
 10. สิทธิการเช่า
 11. ทรัพยสินอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของการประเมินราคา

 1. การซื้อขาย
 2. การเช่าหรือให้เช่า
 3. กำหนดราคาหรือทราบมูลค่าตลาด
 4. จำนอง ซื้อหรือขายฝาก
 5. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
 6. เวนคืน
 7. เสียภาษี
 8. บันทึกมูลค่าทางบัญชี
 9. ควบรวมกิจการ หรือร่วมทุน อื่นๆ
 
2011 Copyright ©  by charter.co.th All Rights Reserved
บริษัทชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1271,1273 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400